SRIKANDI FISABILILLAH

HARAPAN ISLAM KEPADA WANITA ISLAM

Islam mengharapkan agar kaum wanita dapat membangunkan sebuah kehidupan ummah yang harmoni, bahagia dan sejahtera dengan sama memikul tugas dan tanggungjawab bersama kaum lelaki dalam segala bidang yang berlandaskan kehendak syarak bagi kepentingan duniawi dan ukhrawi.

1) Islam mengharapkan agar wanita muslimah menjadi pasangan hidup lelaki yang mukmin,mendokong dakwah suami,menjalankannya dengan giat dan tekun bekerja

2)Islam mengharapkan agar wanita muslimah menjadi pengatur rumah tangga bersama suaminya,agar dia menjadi murabbiyah(pendidik) anak-anaknya ,menjadi kawan kepada suaminya,dan sentiasa menjaganya dari hal-hal yang diharamkan Allah

3)Islam mengharapkan wanita muslimah berpendidikan dan berbudaya tinggi,memiliki kebudayaan dan ilmu yang cukup,mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat,kemudian menyebarkannya kepada kaum wanita muslimah lainnya.

4)Islam mengharapkan wanita muslimah kuat dalam agamanya dari sedi kepatuhan dan ketaatan,tidak terpedaya dengan fatamorgana yang nampak bagi orang-orang yang lemah,padahal tidak demikian keadaannya

5)Islam mengharapkan wanita muslimah itu benar dan jujur dalam hidupnya terutama kepada suaminya,diri sendiri,anak-anaknya,keluarganya dan masyarakat keseluruhannya dalam setiap situasi dan kondisi

6)Islam mengharapkan wanita muslimah menjadi wanita yang sabar,rela dengan qada Allah s.w.t.,tidak pernah mengerjakan larangan Allah,sentiasa patuh kepada perintah Allah,menjauhi pergaulan dengan lelaki bukan mahram dan tidak berpakaian menyerupai orang fasik dan munafik dalam hidupnya.

7)Islam mengharapkan wanita muslimah itu adalah kawan setia yang sentiasa jujur terhadap suaminya,selalu menolongnya untuk melakukan kebaikan dan tidak menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya seperti kelebihan rezeki dan sebagainya.

8)Islam mengharapkan wanita muslimah menjadi wanita mulia yang sentiasa menjaga harga dirinya dengan penuh rasa malu,tidak memperlihatkan dirinya kepada lelaki bukan mahram dan hanya bergaul dengan wanita baik dan salih serta menjauhkan dirinya dari sebarang perkara yang membawa kepada fitnah.

9)Islam mengharapkan wanita muslimah sentiasa berzikir,bertasbih,memuji Allah ,membaca Al-Quran dengan bertadabbur akan maknanya,juga membaca hadith-hadith rasulullah s.a.w.

10)Islam mengharapkan wanita muslimah memiliki semangat berjihad di jalan Allah,dengan harta dan jiwa raga demi untuk kepentingan Islam.

11)Kaum muslimah juga perlu mengamalkan sifat amar ma'ruf dan mungkar dalam jiwa mereka agar dapat menyumbangkan e arah menangani gejala sosial yang tidak sihat yang melanda kehidupan umat Islam


No comments:

Post a Comment